Organisationen ägs till lika delar av svenska staten och svensk turistnäring. Uppgiften är att marknadsföra Sverige som turistland.

UPPDRAGET
Borgströms fick uppdraget att utarbeta en ny strategisk plattform för kommunikationen där mål, inriktning och verksamheten tydliggjordes.

LÖSNINGEN
Flaggsymbolen, och namnet Turistrådet skapades tillsammans med en grafisk manual. Internt och för samarbetspartners presenterades projektet genom en serie strategifoldrar.Ett antal ”Sverigebroschyrer"”producerades för turistbyråer runtom i världen.

RESULTATET
Effekten av insatsen speglades i att även andra sidor av Sverige fick ett bredare turistintresse, bland annat för gastronomi, IT, mode och design.