SECO TOOLS
Ledande tillverkare av verktyg för skärande metallbearbetning med dotter-bolag och representation i alla världsdelar.
Seco valde Borgströms för marknads-föring av en ny borr där även namnförslag ingick i uppdraget.

LÖSNINGEN
Med tanke på konstruktionen döptes det nya verktyget till Seco CrownLoc.
CrownLoc var först på marknaden med byte av borrkrona. I marknadsföringen ingick internationell annonsering, broschyrer på olika språk, mässmaterial och internt införsäljningsmaterial.

RESULTATET
Redan efter den första annonserings-perioden var efterfrågan stark.
På många industrier är idag Seco CrownLoc förstaval inom håltagning.