Världsledande tillverkare av verktyg och hållarsystem för fräsning, svarvning och borrning i olika metaller.
Finns idag representerat i 60 länder med egna kontor och distributörer.

UPPDRAGET
Att skapa en ”helhetskommunika-tion” som stärker varumärket inom kundernas produktions- och företagsledningar.

LÖSNINGEN
Omriktad marknadskommunikation fokuserad på mervärde i form av kunskap och handhavande hos Sandvik Coromants säljare och specialister.
Tema: ”Along with our handware comes our software”.

RESULTAT
Det nya temat används genomgående i såväl intern som extern kommunikation på bolagen världen över.
Företagets strategiska tracking (Sifo, Mercuri) visar positiva värden som ökar företagets ledande position. Företaget upplevs även som särskiljande och kundnära.