Problemformulering
Analys
Positionering
Kommunikationsmål
Budskap
Mediaval
Tidsram, Budget

Konceptutveckling
Debrief
Kreativ utveckling

Produktion