METODIK
För att kunna skapa en relevant plattform för effektiva reklamkoncept tar vi del av företagets vision, affärsidé och marknads/kommunikationsplaner.

En framgångsrik och säljande reklamlösning bygger på följande:

—Tydliga kopplingar till företagets övergripande vision, mission
och destination (sälj och marknadsmål)
—Relevans mellan projektbudget och förväntningarna på
effekten av kommunikationen
—Genomgripande strategisk prioritet för marknads-
kommunikation i företaget avseende intern och extern
marknadsföring av projektet/projekten
—Acceptans och förståelse för marknadsföringens
grundläggande regler, t ex positionering och differentiering.
—Hög kreativ nivå på de konceptuella lösningar
—Väl utvärderad och för varje projekt optimerad mediaplan
—Etablerade metoder för återkoppling och utvärdering av varje projekt.