Företaget Clear Desk effektiviserar PC-arbetsplatser. Tjänsten får kontorsinredning och datorutrustning att fungera som en helhet.

Uppdraget
”Hur säljer man en tjänst som alla behöver – men ingen saknar?”

Lösningen
Borgströms föreslog tre förändringar som positionerade företaget tydligare.
Ett namnbyte från Rexuma till ClearDesk.som associerade till affärsidén och tjänsten,
En ny grafisk profil och logotyp som utstrålade ”ordning och reda”.
Ett nytt identitetsprogram profilerade företaget i alla dess delar.

Resultatet
ClearDesk lyckades profilera och klargöra sin företagstjänst och ökade både antalet kunder och omfattningen på uppdragen.
På kundlistan finns idag Telia, Ericsson, Skanska, Astra Zeneca, SJ, Posten Handelsbanken, SEB, m fl.