Startades av reklambyrån som ett marknadsföringscase för att demonstrera hur man bygger varumärken med mycket begränsade medel.

UPPDRAGET
Hur når man försäljning i de tre kanalerna: Systembolag, livsmedelshandel och restaurang-storhushåll med en närmast obefintlig marknadsföringsbudget på en starkt konkurrensutsatt marknad?

LÖSNINGEN
Åre Bryggeri AB bildades och varumärket Hummel Original togs fram. Ölet lanserades först i Åre i en opinionsbildande målgrupp med målsättningen att få volym i storstads-regionerna Stockholm, Göteborg och Malmö genom återvändande skidturister.

RESULTATET
Hummel sålde snart till ett värde av 15 mkr per år. Den största volymen genom Systembolagen i Mälardalen.
Enligt en Temo-undersökning i målgruppen skidentusiaster fick Hummel 37% spontan erinran, 18% högre än någon av de närmast stora etablerade ölmärkena.